Czy ludzie są narażeni na BPA?

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie jest prosta i jednoznaczna - tak, ludzie są narażenie na ekspozycję na BPA. Do skażenia BPA może dojść za pośrednictwem wody, powietrza i poprzez kontakt. Jednakże, to BPA zawarty w pokarmie i w napojach stanowi zdecydowaną większość tego związku, na która jesteśmy narażeni. BPA dostaje się do pokarmu i napojów z plastikowych (choć nie tylko) opakowań. Do pojemników zawierających BPA należą pojemniki pokryte żywicą epoksydową lub opakowania wykonane z plastików poliwęglanowych jak np.: plastikowe butelki dla dzieci, plastikowa zastawa stołowa, pojemniki na żywność i baniaki na wodę . Co istotne, poziom skażenia produktu przez BPA pochodzący z jego opakowania zależy w większym stopniu od temperatury niż od czasu przechowywania (skażenie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury). Ma to szczególne znaczenie w dobie wykorzystywania kuchenek mikrofalowych do podgrzewania produktów żywnościowych i napojów w plastikowych opakowaniach.

Krótkotrwała ekspozycja na BPA jest możliwa również podczas aplikacji niektórych materiałów dentystycznych (zawierających bis-DMA - dimetyloakrylat bisfenolu A). Ponadto niewielką ilość BPA stwierdzono również w papierowych i kartonowych opakowaniach żywności. Na skażenie narażenie są również pracownicy pracujący w zakładach produkujących lub wykorzystujących BPA. Należą do nich przede wszystkim pracownicy zakładów produkujących plastiki poliwęglanowe i poliwinylowe, papier termiczny, farby i lakiery oparte na żywicach epoksydowych oraz tetrabromowe związki odporne na ogień.

Oceny ekspozycji ludzi na BPA dokonuje się na dwa sposoby. Po pierwsze za pomocą biomonitoringu - oznaczając stężenie BPA w ludzkich płynach ustrojowych, takich krew, mocz, mleko i inne. Po drugie poprzez kalkulacje dziennej dawki BPA, na którą jest człowiek narażony - sumując zawartość BPA w spożywanych produktach. Preferowaną metodą oceny ekspozycji na BPA jest biomonitoring.

Analizując dane uzyskane metodą biomonitoringu stwierdzono, że największe spożycie BPA dotyczy dzieci i niemowląt. Należy dodać, że podobne obserwacje dotyczą także innych zanieczyszczeń. Wynika to z faktu, że ta grupa wiekowa wyróżnia się największym spożyciem pokarmu, płynu i powietrza w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Ponadto małe dzieci wykazują zachowania obce dorosłym, które mogą potencjalnie zwiększać ekspozycje na różne substancje. Należą tutaj przede wszystkim zabawy na podłodze, z towarzyszącym kładzeniem różnych przedmiotów (w tym plastikowych) do ust oraz połykaniem kurzu i brudu.

W wykonanych w Stanach Zjednoczonych badaniach potwierdzono obecność BPA we krwi kobiet ciężarnych, w wodach płodowych, w łożysku (za pomocą łożyska zarodek otrzymuje z krwi matki pokarm i tlen, a oddaje dwutlenek węgla oraz zbędne produkty przemiany materii) i w krwi pępowinowej. Wskazuje to na możliwość narażenia płodu na skażenie BPA.

Aby dobrze ocenić ryzyko skażenia BPA należy zrozumieć jakim przemianom ulega ten związek w organizmie. W krótkim czasie po połknięciu BPA jest wiązany z kwasem glukuronowym. Sprawia to że staje się łatwiej rozpuszczalny w wodzie, a tym samym łatwiej go wydalić z moczem i zminimalizować interakcje w żywym organizmie. W mniejszym stopniu BPA ulega przemianie do siarczanu BPA. We krwi można oznaczyć: glukuronian, siarczan jak i niezwiązany BPA lecz tylko ten ostatni wykazuje aktywność biologiczną. Oznacza to, że metabolity (związki powstałe w wyniku przemian) BPA nie stwarzają zagrożenia. Badania na zwierzętach wykazały, że zarówno u noworodków jak i u płodów szybkość metabolizowania BPA jest istotnie mniejsza. Wielu badaczy uważa, że również u ludzi płody, noworodki i dzieci znacznie wolniej metabolizują BPA. Wolniejszy metabolizm BPA może być związany z mniejszą dojrzałością szlaków metabolicznych wątroby. Biorąc pod uwagę, że noworodki i niemowlęta charakteryzują się największą ekspozycją na BPA, a jednocześnie metabolizm (eliminacja) BPA jest u niech najwolniejszy - grupa ta wydaje się być najbardziej narażona na niekorzystne działanie tego związku.

 

pobierz katalog

złóż zamówienie